Davanje zekata rođacima

Da li se zekat može dati rodjacima? Do koje linije ide? Npr. može li se dati tetki po ocu, majci, njihovoj djeci, ako se zna ili naslućuje da njihova primanja nisu dovoljna. Pošalji prijatelju, uradi hajr!