Da li zlato i pokloni koje žena dobije u braku ostaju njeni i nakon razvoda braka?

Da li zlato koje sam dobila od muža i svekra ostaje moje zlato i nakon razvoda braka ili je to zabranjeno? Budi dio hajra, podijeli…