Da li žene trebaju lagano trčati prva tri kruga tavafa oko kabe i na sajju između safe i merve?

Da li žene trebaju trčati prva tri kruga oko kabe i na saju između safe i merve?