Da li žene smiju učiti ilahije u horovima na koncertima, tv-u i društvenim mrežama?

Da li žene smiju učiti ilahije u horovima na koncertima, tv-u i društvenim mrežama? Budi dio hajra, podijeli…