Da li žene petkom trebaju čekati da se završi džumanska hutba pa da onda klanjaju podne namaz?

Da li žene petkom trebaju čekati da se završi džumanska hutba pa da onda klanjaju podne namaz? I da li to važi i kada su kod kuće? Budi dio hajra, podijeli…