Da li žena u periodu mjesečnice, hajza može ući u harem u Meki da dovi, zikri?

Da li žena u periodu mjesečnice, hajza može ući u harem u Meki da dovi, zikri? Budi dio hajra, podijeli…