Da li žena u hajzu može činiti sedždu tilaveta, pri učenju Kur'ana?

Da li žena u hajzu može činiti sedždu tilaveta, pri učenju Kur'ana? Pošalji prijatelju, uradi hajr!