Da li žena treba spustiti podlaktice dok je na sedždi?

Da li žena treba da spusti ili da podigne podlaktice u namazu dok je na sedždi? Budi dio hajra, podijeli…