Da li žena ne muslimanka mora prvo primiti Islam da bi se udala za muslimana?

Da li žena ne muslimanka mora prvo primiti Islam da bi se udala za muslimana? Budi dio hajra, podijeli…