Da li žena može sama sebi učiti rukju dok je periodu hajza – menstrualnog ciklusa?

Mogu li sama da učim rukiju tokom menstruacije?   QUESTION: Can I do ruqiyah myself during my menses? Budi dio hajra, podijeli…