Da li žena može predvoditi svog muža u namazu, jer je muž početnik pa da uči od svoje žene?

Da li žena može predvoditi svog muža u namazu, jer je muž početnik pa da uči od svoje žene? Budi dio hajra, podijeli…