Da li žena može kao mehr zatražiti redovno klanjanje duha namaza?

Selam, da li žena od budućeg muža može kao mehr zatražiti redovno klanjanje duha namaza? Pošalji prijatelju, uradi hajr!