Da li žena koja ima hajz mora promijeniti svoju odjeću nakon što se očisti?

Da li žena koja ima hajz mora promijeniti svoju odjeću nakon što se očisti, s tim da na nju nije dospjela krv? Budi dio hajra, podijeli…