Da li žena klanja vitr namaz kao i muškarac?

Da li žena klanja vitr namaz kao i muškarac? Budi dio hajra, podijeli…