Da li zbog plaća na mezaru mejit biva kažnjavan u kaburu?

Da li zbog plaća na mezaru mejit biva kažnjavan u kaburu? Budi dio hajra, podijeli…