Da li vrijede iste zabrane za osobe koje su bile u braku pa se razvele kao i za osobe koje nikada nisu stupale u brak?

Da li vrijede iste zabrane za osobe koje su bile u braku pa se razvele kao i za osobe koje nikada nisu stupale u brak? Što se tiće dodira, osamljivanja isl. Budi dio hajra, podijeli…