Da li vremenska prognoza spada pod poznavanje budućnosti i da li je dozvoljeno raditi taj posao?

Šejh, da li vremenska prognoza spada pod poznavanje budućnosti i da li je dozvoljeno raditi tamo?   QUESTION: Sheikh does weather forecast falls under knowing the future and is it permissible to work in there? Budi dio hajra, podijeli…