Da li umrli mogu čuti žive?

Da li umrli mogu čuti žive? Pošalji prijatelju, uradi hajr!