Da li učenje Kur'ana na glas i u sebi ima istu vrijednost?

Da li učenje Kur'ana na glas i u sebi ima istu vrijednost? Budi dio hajra, podijeli…