Da li u Fatihi ima makar jedna rečenica koja se tiče mrtvih?

Da li u Fatihi ima makar jedna rečenica koja se tiče mrtvih? Pošalji prijatelju, uradi hajr!