Da li u Fatihi ima makar jedna rečenica koja se tiče mrtvih?

Da li u Fatihi ima makar jedna rečenica koja se tiče mrtvih? Budi dio hajra, podijeli…