Da li trudnica smije prekinuti ramazanski post ako je započela postiti pa u toku dana osjeti tegobu i problem?

Da li trudnica smije prekinuti ramazanski post ako je započela postiti pa u toku dana osjeti tegobu i poboji se za zdravlje bebe? Budi dio hajra, podijeli…