Da li trudnica koja ne posti ramazan treba samo napostiti dan za dan ili i napostiti i nahraniti siromahe?

Da li trudnica koja ne posti ramazan treba samo napostiti dan za dan ili i napostiti i nahraniti siromahe? Budi dio hajra, podijeli…