Da li trebamo izgovarati amin kada imam uči dovu na minberu za vrijeme džume?

Da li trebamo izgovarati amin kada imam uči dovu na minberu za vrijeme džume? Budi dio hajra, podijeli…