Da li treba reći inšallah kada dogovaramo nešto za budućnost sa nemuslimanima, da li smo griješni ako ne kažemo?

Da li je u redu ako ne kažemo inšaAllah nemuslimanima za buduće događaje? Kao npr. ponekad u WhatsApp grupi moramo reći da nećemo doći sutra. Bojim se da kažem inšaAllah jer će vjerovatno pomisliti zašto svuda uključujem vjeru.   QUESTION: Is it ok if we don't say inshaAllah to non muslims for future events? Like … Nastavi čitati Da li treba reći inšallah kada dogovaramo nešto za budućnost sa nemuslimanima, da li smo griješni ako ne kažemo?