Da li treba ponoviti ikamet ako prođe neko vrijeme prije klanjanja namaza?

Ako prođe jedan period vremena od proučenog ikameta, prije klanjanja namaza, treba li ponoviti ikamet? Budi dio hajra, podijeli…