Da li treba klanjati dva rekata sunneta prije fraza akšam namaza?

Čula sam na Vašem predavanju da se sunneti od akšama prije farza trebaju klanjati, a zatim čujem da je pokuđeno klanjati jer nisu ashabi prije farza klanjali. Budi dio hajra, podijeli…