Da li treba dati Zekat na auto, tj. na imovinu koju lično koristimo?

Da li treba dati Zekat na auto, tj. na imovinu koju lično koristimo? Budi dio hajra, podijeli…