Da li sura El-Vaki'a uklanja siromaštvo?

Da li sura El-Vaki'a uklanja siromaštvo (ispravnost hadisa)? Budi dio hajra, podijeli…