Da li su nam abdest i namaz ispravni ako u toku namaza ili hutbe na džuma namazu na momente zaspimo?

Zanima me da li je džuma namaz ispravan pošto mi se desi da ponekad zadrijemam i zaspim na određene momente u toku namaza, i to sam primjetio da se dešava kod velikog broja ljudi, posebno u zimskom periodu? Budi dio hajra, podijeli…