Da li smijem pomagati svom djedu ako on nije musliman?

Imam djeda koji nije musliman, a ja klanjam 5 namaza dnevno… da li ja mogu pomoći njemu u cijepanju drva, kopanju bašte itd.? Budi dio hajra, podijeli…