Da li smijanje naglas kvari namaz i abdest ili samo umanjuje vrijednost?

Da li smijanje naglas kvari namaz i abdest ili samo umanjuje vrijednost? Budi dio hajra, podijeli…