Da li sin može biti imam svojoj majci, da klanjaju namaz u džematu?

Da li sin može biti imam svojoj majci, da klanjaju namaz u džematu? Budi dio hajra, podijeli…