Da li se žena koja ide na džuma-namaz mora kupati kao i muškarac?

Često idem s mužem na džuma-namaz. Volim slušati lijepe vazove, a ustvari ne znam je li ženi dopušteno prisustvovanje džumi, i da li se žena treba kupati kao muškarac, budući da džuma za nju nije obavezna? Budi dio hajra, podijeli…