Da li se zekat i sadekatu l fitr može dati nemuslimanima?

Da li se zekat i sadekatu l fitr može dati nemuslimanima? Imam komšiju, dijete koje je jako bolesno i ostalo je bez roditelja, ali je druge vjere, pa me zanima da li je ispravno njemu dati zekat i sadekatu l fitr? Budi dio hajra, podijeli…