Da li se za akiku može zaklati jagnje starosti od 6 mjeseci i više, a da se kompletno meso zadrži za sebe?

Zanima me koliko je ispravno za akiku zaklati jagnje malo veće od 6 mjeseci i ostaviti meso za sebe i svoju familiju pošto živimo u nekoj od kršćanskih zemalja i veoma je teško naći halal meso? Budi dio hajra, podijeli…