Da li se u šerijatskim tekstovima govori o veličini meleka koji nose Arš?

Da li se u šerijatskim tekstovima govori o veličini meleka koji nose Arš? Budi dio hajra, podijeli…