Da li se trebam pokajati za psovanje Allaha i Isusa kada sam imao 13 godina?

Imam 14 godina, klanjam i postim, što više ibadeta činim. Kada sam imao 13 godina bio sam u zabludi psovao sam Allaha, psovao sam Isusa. Da li zato treba da se pokajem? Budi dio hajra, podijeli…