Da li se svi sunneti vezani za rođenje djeteta moraju obaviti isti dan, tj. sedmi dan po rođenju djeteta?

Da li moramo mi dijetu u istom danu kada se kolje akika i obrijati kosu ili skratiti kosu, ili je akika odvojen ibadet? Budi dio hajra, podijeli…