Da li se sure u namazu moraju učiti po dužini i redosljedu, moramo li uvijek prvo učiti dužu suru?

Da li je bitno učimo li u namazu sure po njihovoj veličini, odnosno možemo li na prvom rekatu učiti suru Kader pa suru Ihlas i obrnuto ili moramo uvijek učiti prvo dužu suru? Budi dio hajra, podijeli…