Da li se smatra laganjem kada razgovaramo sa svojim prijateljem i kada preuveličavamo brojke u običnom govoru?

Da li se smatra laganjem kada razgovaramo sa svojim prijateljem i kada preuveličavamo brojke u običnom govoru? Na primjer, kada kažemo: „Vidio sam to milion puta u životu“, ali u stvarnosti smo to možda vidjeli samo 50-ak puta…   QUESTION: Is it considered lying when we talk with our friend and when we exaggerate numbers … Nastavi čitati Da li se smatra laganjem kada razgovaramo sa svojim prijateljem i kada preuveličavamo brojke u običnom govoru?