Da li se slabost rivajeta može pojačati mnoštvom puteva tog hadisa?

Da li se slabost rivajeta može pojačati mnoštvom puteva tog hadisa? Budi dio hajra, podijeli…