Da li se sehvi sedžda čini samo za farz namaze, ako nešto pogriješimo?

Da li se sehvi sedžda čini samo za farz namaze, ili mora i za sunnete/noćni namaz ako nešto dodamo ili izostavimo? Budi dio hajra, podijeli…