Da li se šehidi gasule?

Treba li gasuliti sve šehide? Budi dio hajra, podijeli…