Da li se šehidi gasule?

Treba li gasuliti sve šehide? Pošalji prijatelju, uradi hajr!