Da li se riječ ikre – uči odnosi samo na vjersko znanje ili je općenito?

Da li se riječ ikre – uči odnosi samo na vjersko znanje ili se odnosi i na svo znanje općenito? Pošalji prijatelju, uradi hajr!