Da li se predaje selam u isto vrijeme sa imamom ili poslije njega?

Da li se u namazu predaje selam u isto vrijeme sa imamom ili poslije njega? Pošalji prijatelju, uradi hajr!