Da li se predaje selam u isto vrijeme sa imamom ili poslije njega?

Da li se u namazu predaje selam u isto vrijeme sa imamom ili poslije njega? Budi dio hajra, podijeli…