Da li se pet namaza spominju u Kur'anu?

Da li se pet dnevnih namaza spominju u Kur'anu? Budi dio hajra, podijeli…