Da li se naglas uči samo u džematu ili može i kad sam klanjam?

Da li se naglas uči samo u džematu ili može i kad sam klanjam? Budi dio hajra, podijeli…