Da li se muškarac može oženiti bez pristanka svojih roditelja?

Šeik, želim oženiti ženu udovicu, ali moji roditelji se ne slažu. Mogu li je i dalje oženiti bez pristanka mojih roditelja?   QUESTION: Sheikh, i want to marry widow woman but my parent are not agree. Can still marry her without my parents consent? Budi dio hajra, podijeli…