Da li se može uzeti abdest i gusul morskom vodom, očistiti odjeću isl.?

Da li se može uzeti abdest i gusul morskom vodom, očistiti odjeću isl.? Da li je morska voda čista i čisteća? Budi dio hajra, podijeli…