Da li se može spojiti akšam i jacija namaz ako nismo putnici a ako rano ustajemo na posao?

Da li se može spojiti akšam i jacija namaz ako nismo putnici a ako ranimo na posao? U kojim situacijama se mogu spojiti namazi? Nešto sam načuo da se može spojiti jacija sa akšamom namazom kad nisi putnik ako rano ustaješ na posao? Budi dio hajra, podijeli…